Objecte i funcions

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat  es va constituir l'any 2000 com a ens coordinador de la gestió turística comarcal, recollint d'una banda la ferma voluntat dels ajuntaments de la comarca, i d'altra banda, de l'aposta d'altres administracions i associacions empresarials, vists els potencials del territori en aquest àmbit.

Així, l'objectiu principal d'aquesta entitat és contribuir, a través del desenvolupament turístic de la comarca, al creixement econòmic del Baix Llobregat, afavorint la diversitat productiva, creant llocs de treball, i en definitiva, generant riquesa i benestar en el conjunt del territori. Un desenvolupament sostenible i adaptable, que ha de potenciar els recursos naturals, culturals i patrimonials existents.

En aquest sentit, les funcions del Consorci se centren en tres grans pilars:

• Creació i desenvolupament de nous productes turístics, com el turisme de reunions; el turisme cultural vinculat al modernisme, els esdeveniments singulars i la gastronomia; el turisme de la naturalesa, de l'oci i temps lliure; el turisme industrial, i el turisme actiu de sol i platja, amb l'objectiu de rendibilitzar aquesta activitat econòmica evitant la estacionalitat turística.

• Promoció i difusió de la comarca com a destinació d'atractiu turístic, per aconseguir un òptim posicionament al mercat i així poder incrementar la demanda turística i comercial del Baix Llobregat.

• Promoció i suport empresarial, amb la finalitat d'incrementar la generació d'ocupació i aconseguir una oferta de serveis competitiva davant el mercat turístic existent.

Sens dubte, el Consorci significa una gran oportunitat per millorar la qualitat de l'oferta turística de la comarca, per ajudar als persones que estan interessades en el foment d'aquesta activitat i, en definitiva, per tornar a descobrir el Baix Llobregat, una comarca viva i sorprenent, que bé segur es mereix una visita.

 

Identificació

En compliment amb el deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular d'aquesta Web (http://www.turismebaixllobregat.com).

Entitat: Consorci de Turisme del Baix Llobregat CIF: P0800077J

Domicili: Parc de Torreblanca CN-340, P. Km 1249, 08980 (Sant Feliu de Llobregat)

Dades registrals:

Telèfon:936852400, Email: turisme@elbaixllobregat.cat

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen al Consorci de Turisme del Baix Llobregat  i es troben protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de dits drets per part del Consorci de Turisme del Baix Llobregat , tret que s'estableixi expressament el contrari.

 

Condicions d'ús

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

El Consell Comarcal del Baix Lllobregat, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa  és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat es reserva el dret a modificar els continguts dels serveis, quan ho estimi oportú i a mantenir-los actualitzats.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

 

Enllaços a d’altres Webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Quan els enllaços redirigeixin l’usuari a pàgines que no són gestionades ni controlades pel RESPONSABLE, aquest no es farà càrrec dels continguts que ofereixin aquests llocs Web que, en cap cas, estaran regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat són diferents a la nostra. Recomanem consultar l’Avís Legal i la Política de Privacitat de cada una d’elles per estar degudament informat.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que estableixen les presents disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sant Feliu de Llobregat.

 

Política de privadesa

1. Informació a l’usuari

CONSORCI DE TURISME BAIX LLOBREGAT, d'ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i li informa que les dades que faciliti a través de qualsevol dels mitjans que posem al seu abast a la nostra pàgina web, seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la LO3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per la qual cosa facilitem la següent informació:

Finalitat del tractament: les dades personals proporcionades per l’usuari seran tractades per les següents finalitats, sempre i quan així ens ho hagi sol·licitat i autoritzat:

• Subscripció al newsletter: farem servir les dades facilitades per a l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics sobre les activitats, promocions i ofertes que es duguin a terme a la comarca del Baix Llobregat, estiguin o no organitzades des del Consorci.

• Realitzar estudis estadístics.

• Atendre les peticions i consultes que ens faci arribar l’usuari a través dels mitjans posats a la seva disposició a la pàgina web.

• Gestionar la seva inscripció a les diferents propostes lúdiques que s’ofereixen a les nostres pàgines web en forma de cupó de descompte.

• Gestionar la seva inscripció a les jornades o propostes adreçades a escoles o entitats de l’àmbit educatiu.
• Fer difusió dels actes o esdeveniments organitzats des del Consorci de Turisme i als quals s’hagi inscrit l’usuari.

• Gestionar la seva participació en els concursos o sortejos organitzats des del Consorci de Turisme i que poden suposar la publicació de les dades personals facilitades, incloses les fotografies que ens faci arribar l’usuari, a les nostres pàgines web o xarxes socials.

Legitimació. L’exercici de poders públics conferits al Consorci, el compliment d’una obligació legal, l’interès legítim del Consorci o el consentiment de l’usuari, que pot revocar en qualsevol moment.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades: Les seves dades únicament seran comunicades a terceres empreses o entitats col·laboradores sempre i quan sigui imprescindible per a la correcta gestió i organització de l’activitat a la qual l’usuari s’hagi inscrit.

 

Drets que assisteixen a l'Usuari:

•Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.

•Dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament de les seves dades.

•Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (apdcat.cat) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Responsable: CONSORCI DE TURISME BAIX LLOBREGAT. CR N-340 - PARC TORREBLANCA, s/n 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) - turisme@elbaixllobregat.cat

Delegat de Protecció de Dades:  dpd.turisme@elbaixllobregat.cat

 

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari

El RESPONSABLE identificarà mitjançant un asterisc (*) les dades que són imprescindibles per poder oferir el servei sol·licitat per l’usuari a través dels diferents formularis que trobarà a les nostres pàgines web. L’usuari podrà, de forma voluntària, facilitar també al RESPONSABLE la resta de dades personals no assenyalades com a imprescindibles en els formularis. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes al RESPONSABLE per a la seva actualització.

 

3. Mesures de seguretat

El RESPONSABLE informa l’usuari que compleix amb la normativa reguladora del tractament de dades de caràcter personal (RGPD) i que les seves dades respectant els principis i prerrogatives recollits a la normativa.

El RESPONSABLE garanteix haver implementat les polítiques tècniques i organitzatives apropiades amb la finalitat de garantir la seguretat, integritat, confidencialitat i disponibilitat de les seves dades, i protegir així els drets i llibertats dels Usuaris.

 

Política de protecció de menors

Queda prohibit l'accés i l'ús d'aquest lloc web als menors de 16 anys que no estiguin degudament autoritzats. El RESPONSABLE entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

El RESPONSABLE, recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes Socials

Si vostè ens segueix a les xarxes socials on disposem d’un perfil actiu, ens està donant el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat definida per la pròpia xarxa social. També presta el seu consentiment al RESPONSABLE per al tractament de les dades relatives al seu llistat d’amics i per a què les informacions publicades sobre les nostres activitats apareguin al seu mur.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les seves dades personals com a seguidor del CONSORCI a les xarxes socials seran tractades amb la finalitat de mantenir-los informats sobre les activitats i promocions organitzats al Baix Llobregat a través d’aquests canals. Així, la seva petició per connectar, implicarà necessàriament, el seu consentiment per realitzar el tractament de dades abans exposat.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials esdevindran informació de caràcter públic, de manera que els usuaris hauran de posar especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El CONSORCI no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, en qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar el tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Responsable: CONSORCI DE TURISME BAIX LLOBREGAT. CR N-340 - PARC TORREBLANCA, s/n 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) - turisme@elbaixllobregat.cat

Delegat de Protecció de Dades:  dpd.turisme@elbaixllobregat.cat